Redaktionen

Sognebladet

Skelby-Gunderslev Sogne

"Broen"

Cvr. 37 24 38 84

Kasserer & annoncer::

Hanne Birkevang

Tlf:  40 21 68 04

E.mail: detgamledepot@gmail.com  mærk det ”Broen”Har man ønsker om arrangementer optaget på aktivitetskalenderen, er det også Hanne Birkevang man skal henvende sig til.


Hun er også at træffe på Depotet hver mandag 14,30 - 17,30 - nogle gange til kl. 18,00

Kontaktperson


 


Internet:

ww.sognebladet-broen.dkRedaktion:

Carl K. Schulz. Buen 22, Skelby


Redaktionel e-mail

carl.kyhne.schulz@gmail.com

Tlf.  29367929


Stof bedes indleveret pr. mail på ovennævnte mail adresser eller til

et af redaktionens medlemmer.


Stoffet skal være redaktionen i hænde senest 14 dage før bladets

udgivelse.


Stof der modtages senere vil blive bragt i det følgende nummer af bladet.


Broen udkommer  fire gange om året; marts, juni, september og december.


Redaktionen påtager sig intet ansvar for skade eller gene som følge af

trykfejl eller forkerte oplysninger bragt i bladet.